Skip to main content

Underhåll

Genom att proaktivt arbeta med underhåll kan du uppnå en avsevärt förbättrad livslängd för din produktionsutrustning och behålla slutprodukten av hög kvalitet. Randek har en väl utvecklad metod för underhåll av produktionsutrustning ämnad för prefabricerad husproduktion. Omfattningen av underhåll beror på krav och produktionsutrustning. Randek arbetar tillsammans med kunden fram en anpassad handlingsplan.

Översikt underhållstjänster

Underhållet är indelat i två kategorier korrigerande underhåll och förebyggande underhåll. Genom att proaktivt arbeta med förebyggande underhåll kan det korrigerande underhållet minimeras. Korrigerande underhåll är förknippat med höga kostnader på grund av: behovet av korrigering är oplanerat, kan leda till kundförluster, oproduktiv arbetstid för operatörerna och oförmåga att planera aktiviteter effektivt.

Förebyggande underhåll

Vetenskapliga studier visar att den totala kostnaden för underhåll kan minskas genom att arbeta proaktivt med förebyggande underhåll. Det förebyggande underhållet är indelat i två kategorier, rutinunderhåll och större återkommande underhåll. Det rutinmässiga underhållet utförs av Randek eller av kunden efter genomförd utbildning. De stora återkommande underhållsåtgärderna bör utföras av eller med Randek. Ett skräddarsytt program utvecklas, beroende på produktionsutrustningens komplexitet. Vanligtvis är det motiverat att göra årliga eller tvååriga punktinsatser för att säkerställa produktionsutrustningens långsiktiga drift.

Korrigerande underhåll

Trots att du arbetar proaktivt med förebyggande underhåll och därmed minimerar kostnaden för korrigerande underhåll, kommer situationer när korrigerande underhåll krävs. Randek informerar kunden när korrigerande underhåll behövs och utvecklar checklistor för att diagnostisera orsaken till felet. Support från Randek kan erbjudas via telefon och / eller via VPN -anslutning direkt till kundens produktionsutrustning.

Reservdelar

Att arbeta proaktivt med en strategi för leverans av reservdelar minimerar driftstoppskostnader vid störningar. Randek utvecklar tillsammans med kunden en lista över rekommenderade reservdelar att ha i lager. En del av lagret kan innehas av Randek, strategin för reservdelsförsörjning anpassas beroende på kundens krav och produktionsutrustning.

Utbildning

Randek erbjuder ett utbildningsprogram som hjälper kunden att utföra en del av det förebyggande och korrigerande underhållet själv. Graden av kund utfört underhåll kan variera; det specifika utbildningsprogram som krävs utvecklas för varje situation och kund.

Service, Reservdelar & Underhåll

Randek
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+46 (0) 346-55 771

Randek Robotics
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+46 (0) 570-180 80


Support

Randek
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+46 346-55 770

Randek Robotics
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+46 570-180 80