Skip to main content

Produkter 

Randek utvecklar, tillverkar och säljer högpresterande maskiner och system ämnat för prefabricerad hustillverkning.
Produkterna är kategoriserade i produktgrupperna enligt nedan.