Produkter 

Randek utvecklar, tillverkar och säljer högpresterande maskiner och system ämnat för prefabricerad hustillverkning.Produkterna är kategoriserade i produktgrupperna enligt nedan.