Skip to main content

Visselblåsarpolicy

Randek´s mål är att främja en kultur av förtroende och öppenhet. Vi tillhandahåller en kanal för anställda, leverantörer och kunder att rapportera alla missförhållanden eller oetiskt beteende de kan stöta på. Vi prioriterar transparens och integritet. En anmälning tas på allvar, undersöks diskret och din identitet skyddas. Tillsammans efterlever vi våra värderingar och upprätthåller en arbetsplats präglad av förtroende och ansvarsskyldighet. Klicka på visselpipan nedan för att läsa hela Randeks visselblåsar policy och hur du går tillväga om du vill lämna in en rapport.

Randek IIOT VISSELBLÅSARPOLICY