VÄNDBORD, SPIKBORD, MALLBORD OCH VÄGGVÄNDARBORD

Randek Vändbord, Spikbord, Mallbord och Väggvändarbord används över hela världen och är välkända för sin höga kvalitet. Två system finns: BS20 och BS40. System BS40 är vårt avancerade system och system BS20 är vårt flexibla där en rad optioner kan adderas till systemet. De två systemen beskrivs i detalj nedan:

Vändbord, Spikbord, Mallbord och Väggvändarbord - BS20

Vändbord, Spikbord, Mallbord och Väggvändarbord - BS20

Randeks Vändbord, Spikbord, Mallbord och Väggvändarbord BS20 är ett flexibelt och effektivt system för produktion av i stort sett alla typer av byggelement såsom: väggar, golv, inner- och yttertak samt gavelspetsar. BS20 ärutvecklat för produktion av prefabricerad byggelement och är en populär maskin för nystartade firmor men även större tillverkare kan använda systemet i hela produktionen.

Läs mer...

Vändbord, Spikbord, Mallbord och Väggvändarbord - BS40

Vändbord, Spikbord, Mallbord och Väggvändarbord - BS40

Randek arbets- och vändbord BS40 är ett effektivt redskap vid produktion av prefabricerade vägg-, tak- och golvelement samt gavelspetsar i trä- eller stålstomme. Bordparet kan användas enskilt eller placeras i en linje. Hög kvalitet uppnås genom att byggnadselementen blir kvadratiska vilket garanteras av ihopklämningsfunktionen. Vänding av byggnadselement sker under en kontrollerad automatisk process.

Läs mer...