Randek i korthet

Randek utvecklar, tillverkar och säljer högpresterande maskiner och system ämnat för prefabricerad hustillverkning. Produktsortimentet består av: kapsågar, vägg-, golv-, och taklinjer, takstolssystem,vändbord och specialmaskiner. Automationsgraden sträcker sig från helautomatisk till manuell.


Produkter

  

Kapsågar

Högkvalitativa och välbeprövade
kapsågar från manuella till helautomatiska
samt specialsågar.

Läs mer...

  

Vägg-, Tak-, och Golvlinjer

Ett komplett produktprogram av
utrustning för tillverkning av väggar,
golv och tak. Från helautomatiska
system till manuella.

Läs mer...

  

Takstolsutrustning

Anpassad utrustning för kvalitativ
tillverkning av takstolar från
traditionella system till helautomatiska.

Läs mer...

  

Vändbord

Flexibla och välbeprövade vändbord
från enkla till avancerade
med en rad valbara optioner.

Läs mer...

  

Specialmaskiner

Specialmaskiner framtagna för
särskilda applikationer: Helautomatisk
putsmaskin, lättregelpress,
takluckemaskiner, fönster/
karm/bågmaskin etc.

Läs mer...

  

Begagnade Maskiner

Begagnade maskiner och system ämnat för prefabricerad hustillverkning.

Läs mer...

 

Randek AB, Vagnsvägen 1, 311 32 Falkenberg, Tel: 0346-55 700, Fax: 0346-55 701