Takstolspressar NT

Takstolspressar NT i Korthet

Randeks pressanläggningar producerar takstolar med hjälp av C-bygelpressar, flyttbara magnetfixturer mot ett stålgolv och något av våra kransystem.

Virket läggs på magnetfixturer som är placerade och fixerade vid takstolens alla knutpunkter. Upphängd i något av Randeks kransystem förs takstolspressen med handkraft eller motordrift från fixtur till fixtur och pressar knutpunkterna. Vilka kranar och takstolspressar som används för att få optimal produktion,väljs utifrån lokalens förutsättningar och beroende av vilka plåttyper som ska pressas. Med hjälp av diverse tillbehör som exempelvis anhåll, excenterspännare och nockbeslag formas och fixeras takstolen till korrekt form.

  • Takstolspressar från 23 - 50 ton
  • Väggsvängkran, Pelarsvängkran, Motordriven travers, Lättravers och Balansarm
  • Flexibel takstolsutrustning möjliggör produktion av alla typer av takstolar