Vändbord BS40

  
             

Randek robusta vändbord är ett stadigt och flexibelt system för prefabricering av i stort sett alla typer av byggelement såsom väggar, golv, inner och yttertak samt gavelspetsar i trä eller stål reglar. Systemet kan användas som ett separat fristående arbetsbord eller byggas ut till en fullfjädrad produktionslinje. Hög kvalité och uppriktning av byggelementen uppnås genom en motoriserad klämfunktion. Säker vändning av väggar och byggelement sker genom en automatiserad funktion. Vändborden är utvecklade för att förenkla och göra manuella prefabricerade procedurer mer effektiva och är en populär maskin passande för små och medelstora firmor men även större tillverkare använder maskinsystemet i sina produktions linjer. Det finns en mängd optioner tillgängliga, utvecklade i nära samarbete med våra kunder.

  • Snabb och effektiv breddomställning med den motoriserade breddomställningsfunktionen.
  • Automatisk vänding av byggnadselement, uppresarbord lämnar kontrollerat över väggen till mottagarbordet och byggnadselementet vänds.
  • Uppriktning av byggnadselement genom hopklämningsfunktion, motordrivna trapetsskruvar pressar med stopptapparna på långssidan ihop byggnadselementet till en högkvalitativ kvadratisk form.
  • Placering av stoppar eller presscylindrar i hålbalkarna som löper parallellhet med kortsidan i syfte att uppnå optimerat stöd/press vid uppbyggnad av byggnadselement med sneda vinklar eller annan komplex form.
  • Längd ¤ mm finns i följande längder 6000, 7200, 8400, 9600 10800 och 12000 mm
  • Motoriserad breddomställning mellan 2350 - 3550 mm, placering av stopptappar i hålbalkar bidrar till att byggnadselement med mindre dimension än 2100 mm kan pressas samman.
  • Vändborden är hydrauliskt uppresbara till 86/94°
  • Möjlighet till att bygga sneda/komplexa byggnadselement effektivt, hålbalkar skapar möjlighet för effektivt stöd/press.
  • Möjlighet att installera en multifunktionell bearbetningsportal över arbetsstationerna