Vändbord, Spikbord, Mallbord och Väggvändarbord - BS20

BS20 2-bordslösning, utrustad med hydraulisk inspänning och hålbalkar.

Flexibelt och effektivt system för prefabricerad hustillverkning

Randeks Vändbord, Spikbord, Mallbord och Väggvändarbord BS20 är ett flexibelt och effektivt system för produktion av i stort sett alla typer av byggelement såsom: väggar, golv, inner- och yttertak samt gavelspetsar. BS20 ärutvecklat för produktion av prefabricerad byggelement och är en populär maskin för nystartade firmor men även större tillverkare kan använda systemet i hela produktionen.

BS20-borden är standardutrustade med funktioner för att säkerställa hög kvalitet och en effektivproduktion. Utöver detta finns en mängd optioner tillgängliga, utvecklade i nära samarbete med våra kunder.

  • Flexibelt system
  • Längd på bord 6.0, 7.5, 9.0 eller 12.0 m
  • Breddomställning (vägghöjd) mellan 2250 – 3100 mm (option 2250-3650 mm)
  • Systemet kan användas som ett fristående arbetsbord eller byggas ut till en fullfjädrad produktionslinje
  • Pneumatisk eller hydraulisk uppriktning av alla typer av byggkomponenter
  • säkerställer hög kvalitet och effektiv produktion
  • Hydraulisk vändfunktion för en säker och effektiv hantering av byggelement
  • Vändbord, Spikbord, Mallbord och Väggvändarbord