Skip to main content

Complete System - SF002

Complete System i Korthet

  • Ett avancerat system för produktion av isolerade väggar
  • CAD/CAM styrd
  • Automatisk inställning av maskinerna, möjliggör produktion med ständigt varierad vägghöjd, väggtjocklek och vägglängd utan att kapaciteten minskar p.g.a. tidsödande manuella omställningar.
  • Automatisk uppriktning av väggelement. Greppare drar automatiskt syll och hammarband mot ett stopp och därefter kläms väggen med motorklämning
  • Automatiska produktionsprocesser: Skarvning av syll och hammarband, Regelmatning, Regelspikning, Skivbearbetning: spikning, spikitryckning, borrning, fräsning, sågning, Panelspikning / Panelitryckning.
  • Tydliga grafiska operatörsinstruktioner vid varje station på en datorskärm.
  • Automatiskt isolerhanteringssystem eliminerar spill och hantering av isolering på produktionsgolvet. Automatisk transport, kapning, limning och matning av isolering.
  • Hög säkerhetsnivå exempelvis trampmattor mellan stationerna och ljusbommar och påkörningsskydd på spikportaler.
  • Automatiskt transportsystem mellan stationer med frekvensstyrning för hög transporthastighet och skonsam start och stopp. Plate-top kedjor möjliggör backning av tunga element.