Skip to main content

AutoFloor System

AutoFloor i korthet

Randek AutoFloor System är ett helautomatiskt system för produktion av golvelement, takelement och mellanbjälklag.

 • Automatisk spikning
 • Automatisk fräsning av öppningar för VVS och elektroniska installationer
 • Automatisk utsågning för öppningar
 • Automatisk limning
 • Automatisk märkning med bläck, märkning av innerväggar och diverse placeringsinformation mm
 • Automatisk hantering av skivor inklusive skivor med not och spont
 • Automatiskt och flexibelt stöd som gör det möjligt att producera komplexa icke fyrkantiga golv/tak/mellanbjälklag
 • Öppen jigglösning för effektiva och ergonomiska arbetsförhållanden
 • Dubbeljigglösning för effektiv produktion och hög utnyttjandegrad av den automatiska portalen
 • Effektiv och automatisk hantering av skivor i olika höjder/tjocklekar
 • Effektiv och automatisk materialhantering av färdigtillverkade komponenter, de transporteras till lastningsposition