Skip to main content

AutoEyeTruss System

AutoEyeTruss System i Korthet

AutoEyeTruss System är utvecklat för automatisk produktion av takstolar. Systemet kombinerar hög kapacitet med industriell kvalitet.Den automatiska pressen / automatpressen identifierar takstolen och plockar, placerar, positionerar och pressar spikplåten på takstolen automatiskt. Presskraften på automatpressen anpassas till storlek på spikplåt och tjocklek på virke, följaktligen blir pressresultatet perfekt. Systemet kan hantera alla typer av takstolar och är utvecklad att följa Eurocode 2010.

  • Hög kapacitet av produktion av takstolar, cykeltid 9 sekunder per spikplåt
  • Hög kvalitet p.g.a automatisk process
  • Anpassningsbar presskraft ger perfekt pressresultat oberoende av storlek på spikplåt och virkestjocklek
  • Ingen omställningstid för automatpress
  • Automatisk pressning
  • Automatisk plockning, placering och positionering av spikplåt, inklusive automatiskt kontrollsystem för placering av spikplåt enligt Eurocode 2010
  • Automatisk stapling av takstolar
  • Loggbar och mätbar produktionsprocess