Maskin takluckor - råspontsluckor

Randek takluckemaskin är en maskin framtagen för effektiv produktion av takluckor/råspontsluckor. Takluckorna produceras av råspont. Produktionsprocessen är semiautomatisk, operatören lägger ut råsponten i maskinen och därefter spikas, kapas och staplas takluckorna automatiskt.

Funktionsbeskrivning

 • Dra in råsponten från inmatningslyftbordet.
 • Initiera den automatiska kläm-, spik-, kap- och staplingsprocessen.
 • Den första takluckan i varje staplad hög behöver finjusteras av operatören vid stapling resterande sköts automatiskt.

Teknisk beskrivning

 • Höjd ca 1050 mm.
 • Dimensioner på maskinbordet är längd 5,5 m och bredd 0,9 m
 • Cykeltid från iläggning av råspont till att luckan matas ut är ca 25-30 sek.
 • På bordet är ett längsgående fast monterat anslag.
 • Tvärs bordet är ett ställbart anslag för olika längder av takluckan. Anslaget är höj och sänkbart, så att uttransport kan ske.
 • Under bordet är en kedjebalk monterad för utmatning av den färdigspikade luckan.
 • Takluckan matas ut på ett lyftbord som automatiskt sänks till rätt nivå efter stapling skett.
 • Spikpistolernas rörelse över luckan sker med luftcylindrar, slaget är ca 800 mm. Spikpistolerna glider över brädorna med en sko och spikningen sker utan att man behöver stanna vid varje spik.
 • 5 st spikpistolfästen varav tre omställbara och två är fast monterade. Två av spikpistolsfästena ( ett på var sida om sågen ) är sammanbundna med sågen, vilket innebär att luckan spikas och kapas i rätt längd i ett moment samt att nästa lucka är spikad i en rad. Vid varje spikfäste är en åtspänningscylinder och en nedhållare monterad. Dessa åtklämningsenheter följer med spikpistolfästet när man ställer om.
 • Spikningen utlöses via en nockskena. Nockskenan är vridbar så att 3 olika spikavstånd lätt kan ställas in.
 • Spikverktyg ingår ej i offert.
 • Provkörning av maskinen sker hos Randek BauTech före leverans, kund levererar provkörningsmaterial till Randek BauTech.

Säkerhet

 • Maskinen är utrustad med nödstopp.
 • Enligt direktiv 98/37/EC.
 • CE-märkt.

Fördelar

 • Effektiv och högkvalitativ produktion av takluckor.

Dimension takluckor

 • Längd, max 4 800 mm, min 1 200 mm.
 • Bredd, max 620 mm, min 520 mm.
 • Tjocklek, max 21 mm, min 17 mm.

Tillval

Lyftbord - LB, inmatningsbord, utmatningsbord, Randek BauTech lyftbord används till att lyfta virkespaket. Spår kan monteras på och i angränsande till lyftbordet, virkespaket kan köras på vagnar som löper på spåren för effektiv in- och utförsel av virkespaket.

Virkesvagnar - VV, Randek BauTech virkesvagn används för effektiv in- och utförsel av virkespaket.

Spår för virkesvagnar - SVV, Randek BauTech spår för virkesvagn används för effektiv in- och utförsel av virkespaket.

Spår för virkesvagnar, upphöjda - SVVH, Randek BauTech upphöjda spår för virkesvagn används för effektiv in- och utförsel av virkespaket.

Räknare för takluckemaskin - RTLM, Randek BauTech räknare för takluckemaskin används för effektiv avräkning av producerade takluckor i syfte att kunna producera rätt mängd utan behov för tidsödande kontrollräknande.

Film