Putssystem

PM001 är ett system för automatisk putsning av stående väggelement. Systemet består av ett inmatarspår, putszon och utmatarspår. Under produktionsprocessen görs följande moment automatiskt: transport av vägg, limning, pressning av frigolit, fräsning överkant frigolit, utläggning av armeringsnät, putsning, ned-vibrering av armeringsnät i puts, utslätning av puts samt kapning av armeringsnät. Systemet är CAD/CAM-styrt.

Benefits

  • Högkvalitativ och exakt grundputsning av väggelement.
  • CAD/CAM-styrd.
  • Vägg i vertikal position vilket ger följande fördelar jfm horisontell position av vägg: enkel åtkomst av vägg vid manuella arbetsmoment, platsbesparande, putsning behöver ej göras i traditionell väggproduktionslinje.
  • Effektiv process, vägg behöver enbart passera genom system 2 ggr eftersom armeringsnät appliceras på och kapas när väggen är i kontinuerlig rörelse utan stopp. Vid stopp kan ojämnheter uppstå på putsen vid exempelvis vibreringsplåt.
  • Garanterat jämn kant upptill på frigolitkanten eftersom den fräses.

Video