Lättregelpress

   
Randek BauTech Beam Insulation Machine.                        Detailed view of an insulated beam.
    
Beam Insulation machine before production cycle initiated.   Beam Insulation Machine during production cycle.

Randek lättregelpress används för att producera lättreglar. Isoleringen skapar bättre energiförutsättningar i byggnadselementet. Lättregelpressen kan också av ekonomiska skäl användas för att sammanfoga virke. Större dimensioner av virke är ofta väldigt dyra.

Funktions beskrivning

 • Placera reglar, distansklossar, spikplåtar och isolering på pressbordet.
 • Initiera den automatiska produktionsprocessen, lättregeln fixeras, skjuts in under pressen, pressas ihop till en färdig lättregel och matas ut till operatören.

Teknisk beskrivning

 • 5 st. individuellt flyttbara pressenheter, presskraft ca.5 000 kg/pressenhet.
 • Pressbordet är försett med flyttbara anslag för regeln på en kort- och en långsida.
 • Regeln riktas och kläms ihop till rätt mått från en långsida med pneumatisk klämfunktion.
 • Pressen kräver en golvyta på 1200 x 3500 mm exkl. utrymme för material.

Regeldimensioner

 • Längd, max 2700 mm
 • Bredd, min 215, max 270 mm
 • Tjocklek,45 mm

Säkerhet

 • Maskinen är utrustad med nödstopp
 • Enligt direktiv 98/37/EC
 • CE-märkt
 • Pressning sker med tvåhandsmanöver.

Kapacitet

 • Produktionscykel ca 60s.

Fördelar

 • Effektiv produktion av lättreglar.

Video