Fönsterbåg/karm-maskin

Randek Bautech fönsterbåg/karm-maskin är en flexibel och effektiv maskin för tillverkning av fönsterbågar och fönsterkarmar. Grundprincipen är att fönsterbågen/karmen spikas eller skruvas ihop för att uppnå hög kvalitet samt en produktiv tillverkning.

Maskinen kan utrustas med spik-, skruv-, kläm-, och borrverktyg. En omställning till önskad fönsterstorlek tar ca 20s och görs enkelt genom ett PLC-gränssnitt. För omställning används kulskruvar för att uppnå hög precision och således en hög kvalitet på fönsterbågen/karmen. En produktionscykel tar ca.50 s. Det är möjligt att producera fönsterbåge/karm med spröjs eller utan.

Randek Bautech levererade sin första fönsterbåg/karm-maskin 1984 och har sedan dess levererat många maskiner till de ledande fönstertillverkarna.