Special maskiner

LÄTTREGELPRESS

LÄTTREGELPRESS

Randek lättregelpress används för att producera lättreglar. Isoleringen skapar bättre energiförutsättningar i byggnadselementet. Lättregelpressen kan också av ekonomiska skäl användas för att sammanfoga virke. Större dimensioner av virke är ofta väldigt dyra.

Läs Mer..

FÖNSTERBÅG/KARM-MASKIN

FÖNSTERBÅG/KARM-MASKIN

Randek Bautech fönsterbåg/karm-maskin är en flexibel och effektiv maskin för tillverkning av fönsterbågar och fönsterkarmar. Grundprincipen är att fönsterbågen/karmen spikas eller skruvas ihop för att uppnå hög kvalitet samt en produktiv tillverkning.

Läs Mer..

Takluckemaskin

Takluckemaskin

Randek takluckemaskin är en maskin framtagen för effektiv produktion av takluckor/råspontsluckor. Takluckorna produceras av råspont. Produktionsprocessen är semiautomatisk, operatören lägger ut råsponten i maskinen och därefter spikas, kapas och staplas takluckorna automatiskt.

Läs Mer..

Stucco System

Stucco System

PM001 är ett system för automatisk putsning av stående väggelement. Systemet består av ett inmatarspår, putszon och utmatarspår. Under produktionsprocessen görs följande moment automatiskt: transport av vägg, limning, pressning av frigolit, fräsning överkant frigolit, utläggning av armeringsnät, putsning, ned-vibrering av armeringsnät i puts, utslätning av puts samt kapning av armeringsnät. Systemet är CAD/CAM-styrt.

Läs Mer..