Skip to main content

ZeroLabor Robotic System
Autowall incl ZeroLabor

ZeroLabor Cell

ZeroLaborw skrócie

Innowacyjne, oparte na danych, zautomatyzowane rozwiązanie robotyczne, które automatyzuje różne procesy robocze. Możliwe do dostosowania, aby spełnić określone wymagania i zintegrować je z istniejącą linią produkcyjną lub działać niezależnie.

Automatyzuje różne zadania bez trudu! Bez względu na to, czy produkuje się ściany, podłogi czy elementy dachowe, ZeroLabor Robotic Sheathing oferuje szybszą prędkość i zwiększone możliwości. Wybierz konfigurację od dwóch do pięciu robotów.

System może pokryć element budynku wieloma różnymi warstwami. Pojemniki na recykling z możliwością separacji materiałów, tj. OSB i płyty gipsowo-kartonowe w różnych pojemnikach. Następna większa funkcja pokrycia, narzędzie piły robotycznej, klejenie robotyczne, oddzielne obsługiwanie arkuszy, zmiana narzędzi końcowych na frezarce oraz zaawansowana funkcjonalność języków i rowków.

Skärmklipp till ZeroLabor 15 feb 2024images/ZeroLabor_factory_webfriendely.jpg

ZeroLabor infeed